Новости проекта
Мобильное приложение Schools.by
Переход платформы на новый учебный год!
Голосование
Как часто Вы читаете книги?
Всего 67 человек

Школьныя метадычныя аб'яднанні

Дата: 29 марта 2021 в 13:40, Обновлено 29 марта 2021 в 13:46

Метадычнае аб’яднанне настаўнікаў пачатковых класаў

Тэма. Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў пачатковых класаў па пытаннях арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў

Мэта: авалоданне прафесійнай кампетэнтнасцю настаўнікамі пачатковых класаў па пытаннях арганізацыі самастойнай і калектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Задачы:

актуалізаваць і паглыбляць веды настаўнікаў пачатковых класаў пра сучасныя падыходы і спосабы арганізацыі самастойнай і калектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў;

удасканальваць методыку выкладання вучэбных прадметаў на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі, авалодваць здароўезберагальнымі і адукацыйнымі тэхналогіямі;

садзейнічаць засваенню настаўнікамі пачатковых класаў спосабаў арганізацыі навучання вучняў з шырокім выкарыстаннем сучасных сродкаў камунікацыі і адукацыйных інтэрнэт-рэсурсаў;

садзейнічаць развіццю творчага патэнцыялу асобы малодшага школьніка на ўроках.

Звесткі аб тэмах самаадукацыі педагогаў, якія ўваходзяць у метадычнае аб’яднанне настаўнікаў пачатковых класаў

п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Тэма самаадукацыі

1.

Будзько Лілія Рыгораўна

Развіццё пазнавальнай дзейнасці на ўроках матэматыкі

2.

Жукавень Наталля Леанідаўна

Развіццё маўленчай дзейнасці вучняў першага класа ў перыяд навучання грамаце

3.

Папок Ірына Фёдараўна

Навучанне малодшых школьнікаў пошукава-даследчай дзейнасці

4.

Хрыстафорава Кацярына Мікітаўна

Развіццё мовы навучэнцаў як адна з асноўных задач пачатковай адукацыі

План правядзення пасяджэнняў метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў

п/п

Тэма пасяджэння

Мэта

Дата правядзення

Форма правядзення

Пытанні для абмеркавання

Адказны выканаўца

1.

Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе

Абмеркаванне нарматыўна-прававой базы і вучэбна-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе

28.08.2020

інструктыўна-метадычная нарада

1. Аналіз работы МА настаўнікаў пачатковых класаў за 2019/2020 навучальны год.

2. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

3. Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі.

4. Навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе.

5. Выбар і ўдасканаленне тэм па самаадукацыі

Жукавень Н.Л.

2.

Сучасныя падыходы да арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў пачатковых класаў на вучэбных занятках і кіраванне ёю (з улікам прадметнай спецыфікі)

Авалоданне прафесійнай кампетэнтнасцю настаўнікамі пачатковых класаў па пытаннях арганізацыі самастойнай і калектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

24.11.2020

семінар-практыкум

1. Актывізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў на ўроках беларускай мовы.

Хрыстафорава К.М.

2. Актывізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў пачатковых класаў па авалоданні прадметнымі і метапрадметнымі кампетэнцыямі.

Папок І.Ф.

3. Эфектыўныя метады і прыёмы арганізацыі пазнавальнай дзейнасці высокаматываваных навучэнцаў на ўроках

Жукавень Н.Л.

3.

Кантроль як сродак атрымання дакладнай інфармацыі аб выніках вучэбнай дзейнасці вучняў на розных этапах навучання

Арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці вучняў ва ўмовах кампетэнтнанаснага падыходу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

25.02.2021

семінар-практыкум

1. Кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка як сродак стымулявання вучэбнай дзейнасці вучняў (агульныя падыходы з улікам прадметнай спецыфікі).

Будзько Л.Р.

2. Фарміраванне ў вучняў пачатковых класаў умення самастойна і адэкватна ацэньваць вынікі сваёй дзейнасці.

Папок І.Ф.

3. Рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу ўрока ў пачатковай школе.

Жукавень Н.Л.

4. Абмеркаванне правядзення Тыдня пачатковых класаў

настаўнікі-члены МА

4.

Рэфлексія педагагічнай дзейнасці настаўнікаў пачатковых класаў, эфектыўнасць самаадукацыйнай дзейнасці педагогаў ва ўдасканаленні прадметна-метадычных кампетэнцый

Падвядзенне вынікаў дзейнасці настаўнікаў пачатковай школы па ўдасканаленні адукацыйнага працэсу

14.05.2021

круглы стол

1. Эфектыўнасць самаадукацыйнай дзейнасці настаўнікаў пачатковых класаў ва ўдасканаленні ІКТ-кампетэнтнасці па пытаннях арганізацыі самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў з выкарыстаннем адукацыйных інтэрнэт-рэсурсаў.

2. Аналіз работы МА настаўнікаў пачатковых класаў за 2020/2021 навучальны год.

3. Дыягностыка прафесійнага росту педагогаў.

Жукавень Н.Л.

4. Дайджэст па тэмах самаадукацыі настаўнікаў пачатковых класаў

настаўнікі-члены МА


Метадычнае аб’яднанне настаўнікаў грамадазнаўча-філалагічнага цыкла

Тэма. Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў па пытаннях арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў

Мэта: бесперапыннае ўдасканаленне ўзроўню педагагічнага майстэрства настаўнікаў, іх эрудыцыі і кампетэнтнасці ў галіне прадметаў грамадазнаўча-філалагічнага цыкла і методыкі іх выкладання

Задачы:

стварыць умовы для актуалізацыі  і паглыбленне ведаў настаўнікаў пра сучасныя падыходы і спосабы арганізацыі самастойнай і калектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных прадметаў, авалоданне здароўезберагальнымі адукацыйнымі тэхналогіямі;

садзейнічаць раскрыццю індывідуальных педагагічных здольнасцей, прафесійна-асобаснаму росту настаўніка (адкрытыя ўрокі, пазакласныя мерапрыемствы);

спрыяць інфармаванню педагагічных работнікаў аб нарматыўным прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах у 2020/2021 навучальным годзе, навінках педагагічнай літаратуры з мэтай удасканалення прафесійных кампетэнцый педагагічных работнікаў, актывізацыі дзелавой ініцыятывы педагогаў, творчага падыходу да справы;

садзейнічаць павышэнню цікавасці настаўнікаў да абагульнення і трансляцыі педагагічнага вопыту.

Звесткі аб тэмах самаадукацыі педагогаў, якія ўваходзяць у метадычнае аб’яднанне настаўнікаў грамадазнаўча-філалагічнага цыкла

п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Тэма самаадукацыі

1.

Місун Галіна Мар’янаўна

Тэарытычныя і метадычныя асновы сучаснага ўрока рускай мовы

2.

Рапановіч Алена Валер’еўна

Методыка правядзення ўрокаў гісторыі і грамадазнаўства

3.

Саковіч Алена Леанідаўна

Развіццё інтэлектуальных і творчых здольнасцей на ўроках беларускай мовы і літаратуры

4.

Цягуновіч Ларыса Іванаўна

Фарміраванне  арфаграфічнай зоркасці навучэнцаў на ўроках беларускай мовы

5.

Якубовіч Іна Віктараўна

Мадэліраванне моўнага ўзаемадзеяння навучэнцаў на ўроках замежнай мовы

План правядзення пасяджэнняў метадычнага аб’яднання настаўнікаў грамадазнаўча-філалагічнага цыкла

п/п

Тэма пасяджэння

Мэта

Дата правядзення

Форма правядзення

Пытанні для абмеркавання

Адказны выканаўца

1.

Павышэнне якасці адукацыйнага працэсу праз вывучэнне нарматыўных прававых і вучэбна-метадычных дакументаў пры выкладанні прадметаў грамадазнаўча-філалагічнага цыкла ў 2020/2021 навучальным годзе

Вывучыць нарматыўныя дакументы, якія выкарыстоўваюцца пры арганізацыі адукацыйнага працэсу прадметамі грамадазнаўча-філалагічнага цыкла; разгледзець задачы на новы навучальны год і суаднесці іх са сваёй дзейнасцю, умовамі работы, асаблівасцямі класных калектываў

28.08.2020

інструктыўна-метадычная нарада

1. Аналіз работы метадычнага аб’яднання за 2019/2020 навучальны год.

2. Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі РБ “Аб арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе”, нарматыўнае прававое забеспячэнне.

Саковіч А.Л.

3. Навукова-метадычнае і вучэбна - метадычнае     забеспячэнне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах ў 2020/2021 навучальным годзе. Абмеркаванне новых вучэбных праграм па прадметах.

Цягуновіч Л.І.

4. Арганізацыя факультатыўных заняткаў. Мадэліраванне каляндарна-тэматычнага планавання і планаў факультатыўных заняткаў, іх абмеркаванне і зацвярджэнне.

5. Абмеркаванне плана работы МА на новы навучальны год. Арганізацыя самаадукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе

Саковіч А.Л.

2.

Выкарыстанне сучасных (актыўных і інтэрактыўных)  метадаў і прыёмаў работы пры арганізацыі адукацыйнага працэсу з навучэнцамі як адзін са сродкаў павышэння якасці адукацыі

Вызначыць асноўныя палажэнні рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу пры выкладанні вучэбных прадметаў, эфектыўныя метады, прыёмы, тэхналогіі выкладання  прадметаў, варыятыўнасць падыходу для паспяховай адукацыі навучэнцаў, павышэнне іх матывацыі да прадметаў грамадазнаўча-філалагічнага цыкла

20.11.2020

семінар-практыкум

1. Развіццё інтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры.

Саковіч А.Л.

2. Рэалізацыя ўнутрыпрадметных  і міжпрадметных сувязей як умова актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па гісторыі і грамадазнаўстве.

Рапановіч А.В.

3. Вучэбна-пазнавальная дзейнасць вучняў і фарміраванне іх метапрадметных, прадметных і асобасных кампетэнцый у аспекце вывучэння вучэбнага прадмета “Нямецкая мова”

Якубовіч І.В.

3.

Рэалізацыя камунікатыўна-дзейнаснага падыходу да навучання прадметам гісторыка-філалагічнага цыкла як умова актыўнай самастойнай работы навучэнцаў па набыцці новых ведаў у працэсе вучэбна-пазнавальнай дзейнасці

Абмеркаванне пытанняў па арганізацыі самастойнай работы вучняў у працэсе вучэбна-пазнавальнай дзейнасці

26.02.2021

метадычны дыялог

1. Даследчыя прыёмы на ўроках рускай мовы і літаратуры як сродак развіцця самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў і паспяховай самарэалізацыі.

Місун Г.М.

2. Дамашняе заданне як форма самастойнай вучэбнай дзейнасці навучэнцаў.

Цягуновіч Л.І.

3. Прымяненне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій па арганізацыі самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці

Якубовіч І.В.

4.

Выніковая дзейнасць праз абагульненне і ўкараненне эфектыўнага педагагічнага вопыту; аналіз работы МА за 2020/2021 навучальны год

Правесці аналіз адукацыйнай дзейнасці метадычнага аб’яднання, выпрацаваць перспектыўную стратэгію дзейнасці на 2021/2022 навучальны год

19.05.2021

метадычная мазаіка

1. Псіхалагічныя аспекты арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці настаўніка.

Цягуновіч Л.І.

2. Аналіз работы метадычнага аб’яднання за 2020/2021 навучальны год.

Саковіч А.Л.

3. Выкананне вучэбных праграм і практычнай часткі па вучэбных парадметах.

настаўнікі-члены МА

4. Падрыхтоўка выпускнікоў да здачы выпускных экзаменаў

Саковіч А.Л.,

Місун Г.М.


Метадычнае аб’яднанне настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

Тэма. Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў у галіне арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў

Мэта: удасканаленне педагагічнага майстэрства настаўнікаў праз рэалізацыю розных падыходаў да арганізацыі адукацыйнага працэсу па прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла ў сучасных умовах

Задачы:

павысіць прафесійны і культурны ўзровень педагогаў;

стымуляваць іх службовую і грамадскую актыўнасць;

абнавіць і ўдасканальваць веды ў галіне выкладаемай дысцыпліны;

удасканальваць педагагічнае і метадычнае майстэрства на аснове ідэй творча працуючых педагогаў;

фарміраваць уменні і навыкі аналізу адукацыйнага працэсу ў цэлым і самааналізу сваёй вучэбна-выхаваўчай дзейнасці ў прыватнасці;

выяўляць, абагульняць і ўкараняць перадавы педагагічны вопыт.

Звесткі аб тэмах самаадукацыі педагогаў, якія ўваходзяць у метадычнае аб’яднанне настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Тэма самаадукацыі

1.

Аўсяннікава Любоў Дзмітрыеўна

Самастойная работа на ўроках матэматыкі

2.

Багуцкая Галіна Уладзіміраўна

Вуснае лічэнне на ўроках матэматыкі

3.

Бладыко Ірына Станіславаўна

Пазакласная работа па геаграфіі

4.

Зінкевіч Ніна Барысаўна

Методыка выкладання хіміі і біялогіі

План правядзення пасяджэнняў метадычнага аб’яднання настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

п/п

Тэма пасяджэння

Мэта

Дата правядзення

Форма правядзення

Пытанні для абмеркавання

Адказны выканаўца

1.

Нарматыўнае прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці ў агульнаадукацыйных установах у 2020/2021 навучальным годзе

Абмеркаванне забеспячэння нарматыўнай, інструктыўна-метадычнай базы па выкладанні вучэбных прадметаў, павышэнне тэарэтычна-метадычнага ўзроўню настаўнікаў, удасканаленне іх кампетэнтнасці

31.08.2020

інструктыўна-метадычная нарада

1. Аналіз работы МА настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла за 2019/2020 навучальны год.

2. Нарматыўнае забеспячэнне працэсу выкладання прадметаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла ў 2020/2021 навучальным годзе.

3. Арганізацыя работы па выкананні рэкамендацый інструктыўна-метадычнага пісьма Мінадукацыі Рэспублікі Беларусь  “Аб арганізацыі ў 2020/2021 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі” і дадаткаў да яго.

4. Задачы, план работы МА на 2020/2021 навучальны год

Аўсяннікава Л.Дз.

2.

Рэалізацыя камунікатыўна-дзейснага падыходу да навучання прадметам прыродазнаўча-матэматычнага цыкла як умова актыўнай самастойнай работы навучэнцаў па набыцці новых ведаў у працэсе вучэбна-пазнавальнай дзейнасці

Абмеркаванне пытанняў па арганізацыі самастойнай работы вучняў у працэсе вучэбна-пазнавальнай дзейнасці

23.10.2020

метадычны дыялог

1. Павышэнне вучэбна-пазнавальнай дзейнасці дзейнасці вучняў на ўроках хіміі.

Зінкевіч Н.Б.

2. Дамашняе заданне як форма самастойнай вучэбнай дзейнасці вучняў.

Багуцкая Г.У.

3. Прымяненне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій па арганізацыі самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці

Бладыко І.С.

3.

Развіццё матывацыі вучняў да вучэбна-пазнавальнай дзейнасці як неабходная ўмова павышэння эфектыўнасці вучэбнага працэсу

Абмеркаванне пытанняў аб развіцці пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў у працэсе набыцця ведаў і ўменняў па прадметах з выкарыстаннем розных крыніц інфармацыі і сучасных інфармацыйных тэхналогій

05.01.2020

метадычная панарама

1. Матывацыя да ўдзелу ў творчых конкурсах як неабходная ўмова рэалізацыі індывідуальна-асобаснага падыходу развіцця асобы дзіцяці.

Бладыко І.С.

2. Пазакласная работа як спосаб матывацыі вучняў да вучэбна-пазнавальнай дзейнасці.

настаўнікі-члены МА

3. Аналіз вынікаў першага і другога этапаў рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла

Аўсяннікава Л.Дз.

4.

Камунікатыўная кампетэнтнасць педагога як умова прадуктыўнага ўзаемадзеяння з вучнямі

Удасканаленне педагагічнага майстэрства настаўнікаў ва ўмовах абнаўлення зместу адукацыі

май

аўкцыён ідэй

1. Актывізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці праз выкарыстанне разнастайных форм і метадаў арганізацыі вучэбнага працэсу.

Бладыко І.С.

2. Арганізацыя работы з тэкставымі задачамі як сродак развіцця ўніверсальных вучэбных уменняў вучняў

Багуцкая Г.У.


Метадычнае аб’яднанне класных кіраўнікоў

Тэма. Удасканаленне форм і метадаў выхавання праз павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці класнага кіраўніка ў пазнавальнай дзейнасці вучняў

Мэта: павышэнне эфектыўнасці выхаваўчага працэсу праз удасканаленне майстэрства класных кіраўнікоў. Метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці класных кіраўнікоў

Задачы:

арганізацыя выхаваўчага працэсу ў свеце рэалізацыі палажэнняў Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;

арганізацыя інфармацыйна-метадычнай дапамогі класным кіраўнікам;

фарміраванне ў класных кіраўнікоў тэарэтычнай і практычнай базы для мадэліравання сістэмы выхавання ў класе;

стварэнне ўмоў для абагульнення і распаўсюджвання вопыту работы класных кіраўнікоў;

укараненне інфармацыйна-адукацыйных тэхналогій, форм і метадаў, накіраваных на ўдасканаленне методыкі правядзення класных і інфармацыйных гадзін, пазакласных мерапрыемстваў;

арганізацыя ўмоў здароўезберажэння для паспяховага навучання і выхавання вучняў;

укараненне інтэрактыўных форм работы па ўмацаванні нацыянальных і сямейных традыцый.

Звесткі аб тэмах самаадукацыі педагогаў, якія ўваходзяць у метадычнае аб’яднанне класных кіраўнікоў

п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Тэма самаадукацыі

1.

Жукавень Наталля Леанідаўна

Фарміраванне ў навучэнцаў здаровага ладу жыцця

2.

Папок Ірына Фёдараўна

Здароўезберагаючыя тэхналогіі ў пачатковай школе

3.

Хрыстафорава Кацярына Мікітаўна

Стварэнне умоў для фарміравання дзіцячага калектыву

4.

Будзько Лілія Рыгораўна

Фарміраванне здаровага ладу жыцця малодшых школьнікаў на аснове тэхналогіі гульнявога навучання

5.

Бладыко Ірына Станіславаўна

Экалагічнае выхаванне школьнікаў

6.

Якубовіч Іна Віктараўна

Сямейнае выхаванне – неабходная ўмова забеспячэння духоўнага адзінства пакаленняў

7.

Цягуновіч Ларыса Іванаўна

Калектыў як фактар развіцця асобы. Прынцып асобасна-арыентаванага падыходу ў выхаваўчай рабоце з вучнямі

8.

Саковіч Алена Леанідаўна

Уплыў духоўна-маральнага выхавання на фарміраванне сяброўскіх адносін у класным калектыве

9.

Рапановіч Алена Валер’еўна

Работа па прафарыентацыі старшакласнікаў як залог іх паспяховай сацыялізацыі

План правядзення пасяджэнняў метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў

п/п

Тэма пасяджэння

Мэта

Дата правядзення

Форма правядзення

Пытанні для абмеркавання

Адказны выканаўца

1.

Асноўная патрабаванні да арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ў 2020/2021 навучальным годзе

Абмеркаванне актуальных аспектаў арганізацыі выхаваўчага працэсу ў 2020/2021 навучальным годзе ў адпаведнасці з нарматыўнымі і прававымі дакументамі

29.08.2020

метадычны практыкум

1. Аналіз работы МА класных кіраўнікоў за 2019/2020 навучальны год.

Якубовіч І.В.

2. Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма “Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе”. Абмеркаванне плана выхаваўчай работы на 2020/2021 навучальны год. Нарматыўнае прававое забеспячэнне выхаваўчага працэсу ў 2020/2021 навучальным годзе.

Саковіч А.Л.

3. Агляд сучаснай літаратуры па праблемах выхавання.

Якубовіч І.В.

4. Рэкамендацыі па планаванні выхаваўчай работы з класным калектывам

Саковіч А.Л.

2.

Роля ўзаемадзеяння сям’і і ўстановы адукацыі ў рабоце па фарміраванні ў дзяцей і падлеткаў навыкаў здаровага ладу жыцця

Павышэнне псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці класнага кіраўніка пры арганізацыі работы з сем’ямі вучняў

15.12.2020

круглы стол

1. Арганізацыя работы класнага кіраўніка па аптымізацыі ўзаемадзеяння школы і законных прадстаўнікоў навучэнцаў. Павышэнне адказнасці сям’і за выхаванне і навучанне дзяцей.

Якубовіч І.В.

2. Узаемадзеянне сям’і і школы пры арганізацыі работы па прафілактыцы ў дзяцей шкодных звычак.

Аўсяннікава Л.Дз.

3. Формы і метады ўзаемадзеяння сям’і і школы па фарміраванні ў дзяцей навыкаў здаровага ладу жыцця, культуры бяспекі жыццядзейнасці.

Броўка М.Л.

4. Узаемадзеянне школы і сям’і як фактар, які спрыяе павышэнню матывацыі дзяцей да навучання

Цягуновіч Л.І.

3.

Выкарыстанне сучасных тэхналогій у сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай рабоце

29.03.2021

семінар-практыкум

1. Выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій пры арганізацыі і правядзенні сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы.

Якубовіч І.В.

2. Выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій пры правядзенні работы па прафарыентацыі навучэнцаў.

Рапановіч А.В.

3. Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў выхаваўчай рабоце з навучэнцамі на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Папок І.Ф.

4. Абмен вопытам па тэме пасяджэння

настаўнікі-члены МА

4.

Удасканаленне работы з навучэнцамі па прававым выхаванні, прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў, папярэджанні супрацьпраўных паводзін непаўналетніх

28.05.2021

семінар-практыкум

1. Заканадаўчыя акты Рэспублікі Беларусь, якія рэгламентуюць дзейнасць па прафілактыцы злачынстваў і правапарушэнняў сярод непаўналетніх.

Якубовіч І.В.

2. Арганізацыя супрацоўніцтва суб’ектаў прафілактыкі ў прафілактычнай рабоце з непаўналетнімі.

Броўка М.Л.

3. Удасканаленне прафілактычнай работы па папярэджанні ўжывання і распаўсюджвання сярод непаўналетніх наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, папярэджанні супрацьпраўных паводзін непаўналетніх.

Рапановіч А.В.

4. Абмен вопытам па тэме пасяджэння

настаўнікі-члены МА

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.